Információs szám
06 30 861 9052
Bejelentkezés
 • Céginformáció
 • Székhely
  4024 Debrecen, Kossuth utca 42. tetőtér 7-8.

 • Levelezési cím
  4024 Debrecen, Kossuth utca 42. tetőtér 7-8.

 • Telefon
  +36308619052

 • Fax

 • E-mail
  info@opf.hu

 • Ügyvezető
  Kammerer Gábor

 • Adószám
  14874439-1-09

 • Cégjegyzékszám
  09-09-017462

 • Nyitvatartás tól-ig
  H-SZ: 8.00-16.00

 • Nyitvatartás tól-ig
  CS: 8.00-20.00

 • Nyitvatartás tól-ig
  P: 8.00-14.00

Panaszkezelési útmutató
Utolsó módosítás: 2023.06.20
Célunk, hogy ügyfeleink kiszolgálása megfelelő minőségben történjen, bizalmukat elnyerve és megbecsülve. Amennyiben szolgáltatásainkat igénybe véve úgy érzi, hogy sérelem érte, kérjük, jelezze felénk, hogy panaszát szakszerűen kivizsgálva, elégedett ügyfelünk maradhasson. 
 

Panaszt az alábbi módokon jelenthet be: 

Személyesen 

Irodánkban: 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. tetőtér 7-8.
Nyitvatartási idő:
- Hétfő-Szerda: 08:00-16:00
- Csütörtök: 08:00-20:00
- Péntek: 08:00-14:00 

Telefonon 

+36 30 861 9052 telefonszámon, melyen
- Hétfő-Szerda: 08:00-16:00
- Csütörtök: 08:00-20:00
- Péntek: 08:00-14:00
fogadjuk hívását.

Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a közlést követő 30 naptári napon belül, Társaságunk jegyzőkönyvet küld a panaszosnak, mely tartalmazza a felvett panaszt, az arra adott választ, annak indokolással együtt. 

Írásban 

- postai úton a következő címre küldheti: 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. tetőtér 7-8.
- elektronikus levélben: info@opf.hu e-mail címre.

Panasz bejelentést követően: 

Amennyiben Ön írásban tett panaszt, visszaigazolást kap a bejelentés tényéről: Postai úton beküldött panasz esetén, levelezési címére.
E-mailben, a beérkező e-mailcímére. 

Telefonon bejelentett panasznál a beszélgetésről automatikusan hangfelvétel készül. Cégünk a panasza megtételét megelőzően tájékoztatja a hangrögzítés tényéről. Kérésére Társaságunk biztosítja a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá térítésmentesen az Ön rendelkezésére bocsátja a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet. 

A panaszkezelés menete: 

A beérkezett panasz közvetlenül a panasz kezelésért felelős munkatársunkhoz érkezik, aki 1-2 munkanapon belül felveszi a panaszossal a kapcsolatot a megadott elérhetőségen. A beérkezéstől számított 30 naptári nap áll rendelkezésére a panaszok megválaszolására, de törekszünk arra, hogy válaszunkat a lehető leghamarabb kézhez kapja.
Amennyiben a panaszos nem elégedett bejelentésére adott válasszal, úgy panaszkezelési szabályzatunkban felsorolt intézményekhez fordulhat, ahol jogorvoslattal élhet: 

Pénzügyi Békéltető Testülethez (PBT) 

levelezési cím: 1525 Budapest, Pf.: 172
ügyfélszolgálat címe: 1013. Budapest, Krisztina krt. 39. telefon: +36 80 203 776
internetes elérhetőség: www.penzugyibekeltetotestulet.hu 
 

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (MNB) 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. telefon: + 36 80 203 776
e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu 


Az Optimum Finance Kft. panaszkezelési szabályzata.

Tájékoztató anyagok:

Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója a pénzügyi panaszról. Letölthető formában: Pénzügyi panasz

Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója a biztosításokról.

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Navigátor Füzetek.


Panaszkezeléshez szükséges dokumentumok:

Meghatalmazás panaszkezeléshez

Fogyasztói panasz szolgáltatóthoz

Fogyasztói kérelem Nemzeti Bankhoz

Általános fogyasztói kérelem Pénzügyi Békéltető Testülethez

Méltányossági kérelem 

Minden jog fenntartva © 2013 Optimum Finance Pénzügyi Szolgáltató Kft
Készítette: SK Trend Kft
Verzió:
Utolsó frissítés: 2024.01.25